مسجد امیرالمومنین علیه السلام
شهرک فرهنگیان

کلاسهای تابستانی مسجد امیرالمومنین علیه السلام

ثبت نام: از اول تا پنجم تیرماه ۹۸ به مدت پنج روزبه صورت تماس تلفنی با شماره همراه ۰۹۳۵۵۲۹۸۳۸۴

تشکیل کلاسها :از هشتم تیرماه تایازدهم مرداد ماه ۹۸به مدت ۵ هفته
هزینه کلاس ها قبل از شروع کلاس ها به طور کامل دریافت میشود.


خوشنویسی( بزرگسالان ونو جوانان)
توسط حجّه الاسلام ابراهیم
شنبه ها وسه شنبه هاساعت ۱۰تا ۱۱:۱۵صبح
هزینه ده جلسه : 50هزار تومان

تجوید وروانخوانی قرآن (آقایان وپسران) توسط حجّه الاسلام ابراهیم
شنبه ها وسه شنبه ها ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۴۵
هزینه :ندارد.

اقامه یک شبانه روز نماز قضا وآموزش احکام بازارتوسط حجه الاسلام تلافی+ختم صلوات +صبحانه
یکشنبه ها ساعت ۷ تا ۸:۳۰صبح
هزینه فقط پنج جلسه صبحانه به صورت اختیاری: 10هزار تومان

آموزش زبان عربی (پسران)
یکشنبه وسه شنبه:ساعت ۱۹ تا ۲۰
هزینه ده جلسه:80هزارتومان

آموزش زبان انگلیسی توسط مدرس کانون زبان اعتماد(پسران ودختران)
یکشنبه ،سه شنبه وپنجشنبه: ساعت۱۷تا۱۸:۳۰
هزینه 100هزارتومان

آموزش معرّق کاری
پنجشنبه: ساعت۱۸:۳۰تا۱۹:۳۰
هزینه : 80هزارتومان

اردوی عبادی_زیارتی وطبیعت گردی
در روستای ارنگه
پنجشنبه ۹۸/۴/۱۳ ساعت ۵ صبح
حرکت از مقابل مسجد
هزینه اتوبوس ،صبحانه وناهار: 50هزار تومان

آموزش زبان عربی (دختران متوسطه ۱)
یکشنبه وسه شنبه ساعت ۱۰تا۱۱ صبح
هزینه ده جلسه:80 هزارتومان‌

دوشنبه, 07 مرداد 1398 13:11