مسجد امیرالمومنین علیه السلام
شهرک فرهنگیان

لینک دریافت های مسجد

مومنین محترم میتوانند از این پس از طریق لینک زیر جهت واریز وجوهات مختلف به مسجد امیرالمومنین علیه السلام اقدام نمایند.

 

لینک دریافت های مسجد

دوشنبه, 07 مرداد 1398 13:22