مسجد امیرالمومنین علیه السلام
شهرک فرهنگیان

هیات امنا

هیات امنای مسجد امیرالمومنین متشکل از 5 نفر می باشد:

  • حسن زاهد انوری
  • سید قاسم صمیم بنی هاشمی
  • مرتضی شاهد
  • نواز الله مسرور
  • رضا پویان
چهارشنبه, 05 تیر 1398 13:44